Soyal AR-321L485

Liên hệ

  • Chuyển đổi tín hiệu sang RS-485.
  • Truyền dữ liệu từ đầu đọc sang màn LED hoặc bộ phân tầng thang máy.
  • Sử dụng nguồn 12VDC.