Soyal AR-327E

Liên hệ

  • Màn hình LCD hiển thị thông tin đầy đủ và rõ ràng – Hiển thị với 4 dòng văn bản.
  • Hiển thị số thẻ khi người dùng quét thẻ qua.
  • Mặt trước là màn hình LCD và bàn phím cảm ứng được thiết kế đặc biệt phù hợp với thiết kế lắp đặt ngoài trời.
  • Tự động hiển thị tên ca hiện tại theo thời gian đã đặt trước.
Danh mục: