Soyal AR-716-E02

Liên hệ

  • Điều khiển 2 cửa độc lập.
  • Kích thước 180(H)X231(W)X62(D).
  • Bộ nhớ đăng ký tối đa 3,071 thẻ.
  • Giao tiếp máy tính chuẩn RS485.