Hướng dẫn khắc phục lỗi tải nhân viên xuống thiết bị từ phần mềm 701Client.

Một số lỗi thường gặp khi tải nhân viên xuống thiết bị từ phần mềm 701Client.

Phần mềm 701Client khi tải dữ liệu thẻ nhân viên từ phần mềm xuống đầu đọc, tại sao nó dừng tải tại 1 nhân viên nhất định? Như hình ảnh dưới đây, nó dừng tại user số 10.

Nguyên nhân và cách khắc phục.

nguyên nhân chính là do người dùng chỉnh sửa để truy cập vào Door Group, nhưng cài đặt Door Group sai thông số. Theo như hình ảnh lỗi bên trên thì user số 10 bị sai khi set thông số Group và Link đều là 01. Như hình ảnh dưới đây.

Để sửa lỗi này chúng ta cần thay Link thành 1 nhóm khác 1 hoặc END.

Khi gặp lỗi này chỉ cần chỉnh sửa thông số Door Group như hướng dẫn trên thì sẽ không báo lỗi nữa.