Giải pháp quản lý suất ăn của soyal

Nhà ăn tại các khu công nghiệp thường sẽ cần phải phục vụ một lượng thực khách rất lớn. Những khu bếp công nghiệp này cần phải có những hệ thông quản lý suất ăn để tránh việc 1 công nhân có thể xếp hàng và lấy nhiều hơn 1 suất ăn.

Ý tưởng để giải quyết vấn đề một công nhân viên chỉ có thể lấy 1 suất ăn của Soyal là sử dụng tính năng anti-passback để ngăn công nhân viên lấy nhiều hơn 1 suất ăn. Hệ thống sẽ sử dụng các đầu đọc thẻ có hỗ trợ tính năng anti-passback. Sử dụng ngõ ra tín hiệu để điều khiển đèn tín hiệu xanh và đỏ để báo hiệu cho bộ phân bếp phát suất ăn.

Nguyên lý hoạt động quản lý suất ăn

Hệ thống sử dụng đèn tín hiệu có 2 màu xanh và đỏ. Đầu đọc thẻ từ có nhiệm vụ đọc thẻ và điều khiển đèn tín hiệu. Nếu công nhân viên quẹt thẻ lần đầu tiên trong khung giờ ăn ca thì đèn sẽ sáng màu xanh, nếu thẻ chưa được đăng ký hoặc đã quẹt 1 lần trong khung giờ ăn ca thì đèn sẽ sáng màu đỏ.

Tính năng anti-passback nhằm mục đích cho phép mỗi người chỉ có thể xác nhận hợp lệ 1 lần trong khoảng thời gian của bữa ăn, không cho phép xác nhận quá 1 lần để lấy thêm một bữa ăn nữa. Với tính năng Reset Anti-Passback mục đích reset lại quá trình anti-passback đã thiết lập để nhân viên có thể xác nhận thẻ lấy suất ăn theo chu kỳ cho các ngày tiếp theo. Toàn bộ quá trình thiết lập này sẽ được thực hiện trên phần mềm 701Client.

Các bước cấu hình trên phần mềm 701Client cho hệ thống quản lý suất ăn

Bước 1: Thiết lập tính năng Anti-pass back cho mỗi nhân viên.

Bước 2: Thiết lập tính năng Anti-pass back và Reset anti-pass back cho đầu đọc Soyal.

Bước 3: Thiết lập Time Zone cho phép đầu đọc thẻ reset Anti-pass back, time zone này sẽ là khoảng thời gian trước giờ ăn 1 phút để đầu đọc khởi tạo lại trạng thái anti-passback từ đó nhân viên có thể quẹt thẻ bình thường.

Bước 4: Đồng bộ Time Zone đã thiết lập xuống đầu đọc Soyal

Tuy nhiên nhược điểm của giải pháp quản lý suất ăn này là hệ thống chỉ cho phép cài đặt 1 khung giờ ăn ca. Đối với công ty có nhiều bữa ăn thì hệ thống này chưa đáp ứng được