Hướng dẫn cách đấu nối – kết nối AR-725E với mạng LAN

Chào các bạn. Trong bài viết này của Techway Việt Nam sẽ hướng dẫn các bạn cách làm sao để kết nối đầu đọc Soyal AR- 725E với mạng Lan.

Cách kết nối đầu đọc Soyal AR- 725E với mạng Lan.

  1. Kết nối đầu ra của cổng TCP/IP trên đầu đọc với dây và cáp RJ45.
  2. Sử dụng dây màu trắng cam của đầu đọc (Tx+) kết nối với chân 1 (TX+) của RJ45.
  3. Tương tự dây màu trắng cam của đầu đọc (Tx+) kết nối với chân 1 (TX+) của RJ45.
  4. Dây màu trắng xanh của đầu đọc (RX+) kết nối với chân 3 (RX+) của RJ45.
  5. Dây màu xanh lá cây của đầu đọc (RX-) kết nối với chân 6 (RX-) của RJ45.

Sơ đồ kết nối dây của đầu đọc Soyal AR- 725E với mạng Lan ( Ethernet ).