Phần mềm quản lý Soyal 701Client – 701Server

Soyal 701Client – 701Server là bộ phần mềm quản lý kiểm soát cửa ra vào chuyên nghiệp có từ những ngày đầu thành lập Soyal. Đây là bộ sản phẩm phần mềm quản lý đơn giản, dễ sử dụng, dễ cài đặt. Bộ phần mềm này có 2 phiên bản. Một phiên bản thường và một phiên bản sử dụng hệ quản trị dữ liệu SQL (mySQL hoặc MariaDB). Phiên bản thường có tên là 701Client và 701Server, phiên bản SQL sẽ có tên là 701ClientSQL và 701ServerSQL.

Về cơ bản phiên bản sử dụng hệ quản trị dữ liệu SQL sẽ cài đặt phức tạp hơn so với phiên bản thường. Nếu bạn không có rành về SQL thì không nên cài đặt phiên bản này.

Khi cài đặt bạn sẽ cần tải về và cài đặt 701Client và 701Server với phiên bản thường và 701ClientSQL và 701ServerSQL với phiên bản SQL. Khi sử dụng bạn cần mở phần mềm 701server lên trước khi mở phần mềm 701Client.

Video hướng dẫn sử dụng cơ bản phần mềm 701Client